Çekmeköy Çilingir

ÇEKMEKÖY ÇİLİNGİR Çekmeköy ve çevresinde çilingirciye ihtiyacınız varsa Çilingirci 7/24’ün çözüm ortaklarından biri olarak hizmetinizdeyiz.  Firmamızın yaptığı işler : Çelik Kapı Açma, Tahta Kapı Açma, Demir Kapı Açma, Oda Kapısı Açma, Her Türlü Oto, Araba Kapısı Açma, Giriş Kapısı Açma, Para Kasası Açma, Çelik Kasa Açma..

 

 

ANAHTARCI (ÇİLİNGİR)  ULUSAL MESLEK STANDARDI

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANAHTAR MARKALAMA: Anahtarların üzerine yapılmış o iş yerine ait sembol, resim, harf, rakam vb. işaretlerin olduğu malzeme ile çekiç vurularak veya baskı yöntemiyle yapılan işlemi,
ANAHTAR SIRTI: Anahtarın diş açılmayan ince uzun kısmını,
AYNA: Kilit barelinin üzerinden geçirilerek montajı yapılan değişik metallerden yapılmış malzemeyi,
BAREL: Kilidin içinde kilidi hareketlendiren, kapıları kilitlemeye yarayan aleti,
ÇENE:
Anahtarın elle tutulan kısmını,
FİŞE: Bazı mobilya kilitlerinin içinde bulunan, birbirinin benzeri fakat farklı ölçüdeki uçları olan yaylı kilit elemanını,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması
nı,
İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,
KANAL: Anahtar üzerinde açılan çeşitli derinlikleri olan düz veya eğri olabilen uç kısmından anahtarın sonuna kadar açılmış oyukları,
KASTIRMA: Kilit barellerini maymuncukla açmak için kullanılan yardımcı aleti,
KİLİT SEGMANI: Normal göbeklerin ortasındaki tüpü tutmaya yarayan aleti,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,
KÖŞEBENT (KARŞILIK): Kapı ile kapı kasasını sağlamlaştırmak için kullanılan genelde kilit dillerinin geçebileceği yuvaları açılmış metalden yapılmış malzemeyi,
MAYMUNCUK: Kilidi açmaya yarayan, eğri ve sivri aracı,
PERDE: Kilit mekanizmalarında şifreyi oluşturan, genellikle yay ile birlikte çalışan yassı plakayı,
PİM:
Kilitlerde tüp içinde şifreyi belirlemek için kullanılan değişik boylardaki metal silindirik parçayı,
RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,
ŞOKLAMA: Elektronik kilitlerde istem dışı kilitlenmelerinde iki kabloyu birbirine değdirip elektrik vererek açma işlemini,
TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
TÜP: Anahtarın girdiği parçayı,
VURMA: Göbeğin üst kısmına çekiçle ya da tornavida ile vurarak kırmayı
ifade eder.

GİRİŞ

Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYKnın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından hazırlanmıştır.
Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4)
ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

MESLEK TANITIMI
Meslek Tanımı
Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, ev, araç ve kasa vb. anahtarlarını çoğaltan, kilit açan, kilide anahtar yapan ve kilitle ilgili diğer bakım, tamir ve montaj işlemlerini yerine getiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4); işletme içerisinde havalandırılmış ve iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda çalışacağı gibi işletme dışında da müşterinin belirlediği ev, işyeri vb. yerlere giderek çalışabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.


Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
Ağaç törpüsü, Anahtar çeşitleri, Anahtar makinesi (fort çivi, kasa, pantograf vb.), Ayarlı pense, Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.), Barel sökme mili, Cımbız, Çelik tel, Çeşitli anahtar takımları (alien, açık, lokma takımı, tork, yıldız vb.), Çip kodlama ve şifre yükleme makinesi, Eğe takımı, El mengenesi
Fişe, Grafit tozu, Iskarpela takımı, Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.), Kumanda frekans makinesi, Kumpas, Lokma takımı, Master anahtar, Matkap takımları, Maymuncuk takımı, Nokta, Numaratör, Pafta ve kılavuz takımı, Pim tutma aparatı, Segman ve segman penseleri, Şoklama kablosu
Tel fırça çeşitleri, Temel el aletleri ( tornavida, kurbağacık, karga burun, pense, keski, çekiç takımı vb.)
Tezgah mengenesi, Tüp çevirme aparatı, Zımba, Zımpara ve zımpara taşı

Bilgi ve Beceriler
Analitik düşünme yeteneği, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, Bağlama aparatları bilgisi,Basit ilk yardım bilgisi,
El becerisi

Etiketler: çilingir anahtarcı resmi gazete yayını çilingir aletleri anahtarcı aletleri kilit açma aletleri çilingir meslek tanımı anahtarcı meslek tanımı çilingir malzemeleri